Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lotnisku Krępa k/Słupska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2014.71

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2014 r.

OGŁOSZENIE Nr 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 17 października 2014 r.
w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lotnisku Krępa k/Słupska

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) w zw. z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 410) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji "EPSK*" dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lotnisku Krępa k/Słupska.