Nadanie odznaki. - OpenLEX

Nadanie odznaki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2021.37

Akt indywidualny
Wersja od: 24 sierpnia 2021 r.

POSTANOWIENIE Nr 15/OP/2021
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. z 2014 r. poz. 787 i 887 oraz z 2016 r. poz. 478) za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczony zostaje:
ZŁOTĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. MIELCZAREK Tomasz s. Józefa