Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 września 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 9/OP/2019
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 5 września 2019 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. z 2014 r. poz. 787 i 887 oraz z 2016 r. poz. 478) za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1.GNIADEKArturs.Adama
2.SZCZĘSNYSylwesters.Stanisława