Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2018.68

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 września 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 14/OP/2018
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 14 września 2018 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. z 2014 r. poz. 787 i 887 oraz z 2016 r. poz. 478) za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia oraz długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
SREBRNĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1.MIKLASZEWSKIDariuszs.Stefana

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

2.BEHNKEMirosławs.Kurta
3.CICHORZRomans.Józefa
4.GAWORSKIPiotrs.Tadeusza
5.JAGLIŃSKIMareks.Jerzego
6.KOWALSKIHenryks.Stanisława
7.KRYSZTOFRoberts.Stanisława
8.MARCINIAKJans.Jana
9.NERSZbigniews.Władysława
10.OSTROWSKIJózefs.Stanisława
11.PIETRZAKAndrzejs.Kazimierza
12.RUMIANOWSKIHenryks.Zbigniewa
13.SIERADZKIGrzegorz Mareks.Stanisława
14.STRUBIŃSKILeopolds.Ryszarda