Nadanie odznaki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2015.42

Akt indywidualny
Wersja od: 16 października 2015 r.

POSTANOWIENIE Nr 12/OP/2015
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 października 2015 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. z 2014 r. poz. 787 i 887) za długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
SREBRNĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1.RUSIECKIAndrzejs.Jana
2.WALUSZKIEWICZRomans.Eugeniusza
3.WARPASTomaszs.Jana

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

4.BARANEKAdams.Jana
5.BOJANOWSKIAndrzejs.Jana
6.BOREKMarians.Andrzeja
7.CISKOWSKIDariuszs.Jana
8.DOMERACKISławomirs.Herberta
9.DRĄŻKOWSKIIreneuszs.Henryka
10.HINZJerzys.Henryka
11.LASOWSKIGrzegorzs.Stefana
12.LEWANDOWSKIMarians.Czesława
13.LICAStanisławs.Józefa
14.LIEDTKEJans.Bolesława
15.PYSZKARyszards.Władysława
16.ROBAKOWSKIKazimierzs.Bolesława
17.RODARoberts.Andrzeja
18.SKIERKAMariuszs.Jana
19.SOBIECKIKonrads.Jana
20.TROJANOWSKIRyszards.Jana
21.WANTKEStefans.Józefa
22.WODNIAKKatarzynac.Leszka
23.WRZESIŃSKIWiesławs.Aleksandra