Nadanie odznaki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2015.17

Akt indywidualny
Wersja od: 29 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE Nr 4/OP/2015
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 maja 2015 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. z 2014 r. poz. 787 i 887) za długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
ZŁOTĄ ODZNAKĄ "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"
1.
METZGER Manfred s. Willi'ego

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

2.
FLOREK Piotr s. Jana
3.
KURIATA Krzysztof s. Juliana