Nadanie odznaki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2014.36

Akt indywidualny
Wersja od: 3 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE Nr 11/OP/2014
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 maja 2014 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305 oraz z 2012 r. poz. 455) za długoletnią ofiarną służbę, lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. CEGLARZ Jerzy s. Jana

2. NOWAK Marek s. Henryka