Nadanie odznaki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2014.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.

POSTANOWIENIE Nr 9/OP/2014
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 kwietnia 2014 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305 oraz z 2012 r. poz. 455), za długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
SREBRNĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. SZTAFA Janusz s. Mariana

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

2. CIESIELSKI Grzegorz s. Adama

3. GLISZCZYŃSKI Zygmunt s. Kazimierza