Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.60

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE Nr 9/OP/2013
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 lipca 2013 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305 oraz z 2012 r. poz. 455), za długoletnią działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. BEDNARCZYK Adam s. Stanisława

2. BRUDEK Czesław s. Stanisława

3. DUDCZAK Kazimierz s. Kazimierza

4. JAROSŁAWSKA Joanna c. Romana

5. JAWORSKI Waldemar s. Jana

6. OZIĘBŁO Andrzej s. Jacka

7. SACHS Jan s. Wiktora