Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE Nr 1/OP/2013
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 lutego 2013 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305 oraz z 2012 r. poz. 455), za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1.KLIMCZYKAlinac.Józefa
2.KWIATKOWSKIMirosławs.Jana
3.PIWNICKIJózefs.Józefa