Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2012.79

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2012 r.

POSTANOWIENIE Nr 9/OP/2012
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 listopada 2012 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305 oraz z 2012 r. poz. 455), za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczona zostaje:
SREBRNĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. RYL Dorota c. Eugeniusza