Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2012.70

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2012 r.

POSTANOWIENIE Nr 6/OP/2012
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 września 2012 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305 oraz z 2012 r. poz. 455), za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. MAJEREK Eugeniusz s. Stanisława

2. WÓJCICKI Stanisław s. Stefana