Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2010.4.17

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 sierpnia 2010 r.

POSTANOWIENIE Nr 1/OP/2010
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 24 lutego 2010 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305), za długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczony zostaje:
SREBRNĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1. RACZYŃSKI Ryszard Mirosław s. Jerzego