Nadanie odznaki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2009.9.52

Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2009 r.

POSTANOWIENIE Nr 5/OP/2009
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 lipca 2009 r.
o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" (Dz. U. Nr 207, poz. 1305), za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczeni zostają:
SREBRNĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

1.DAWICKIRyszards. Ignacego
2.SMOLEŃJans. Bronisława
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

3.BERDYCHOWSKIZygmunts. Jana
4.KORDECKIJanuszs. Edwarda
5.OSTASZKrzysztofs. Ryszarda
6.RUCHAŁAStanisławs. Wojciecha