Nadanie imienia patrona i nazwy wyróżniającej oraz ustanowienie dorocznego Święta 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. - OpenLEX

Nadanie imienia patrona i nazwy wyróżniającej oraz ustanowienie dorocznego Święta 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.6.64

Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2004 r.

DECYZJA Nr 138/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie nadania imienia patrona i nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie pkt 2, 3, 4 i 5 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON, poz. 1) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), mając na uwadze zachowanie w pamięci zasług Króla Kazimierza Wielkiego dla Bydgoszczy oraz upamiętnienie daty wręczenia sztandaru 1 Brygadzie Logistycznej, jak również podkreślenie więzi łączących żołnierzy 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy z Ziemią Pomorską, ustalam, co następuje:

1.
1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy przyjmuje:
1)
nazwę wyróżniającą - "Pomorska";
2)
imię patrona - Króla Kazimierza Wielkiego.
2.
1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy obchodzi doroczne Święto w dniu 30 czerwca.
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.