Nadanie imienia patrona 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. - OpenLEX

Nadanie imienia patrona 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.7.83

Akt indywidualny
Wersja od: 14 lipca 2004 r.

DECYZJA Nr 166/MON/PSSS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie nadania imienia patrona 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie pkt 3, 4 i 5 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON, poz. 1), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2) - dla upamiętnienia zasług Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w służbie dla Ojczyzny - ustala się, co następuje:

1.
34 Brygada Kawalerii Pancernej przyjmuje imię patrona - Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.