Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2021.119

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366 oraz z 2021 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządza się nabór na aplikację sędziowską i na aplikację prokuratorską w 2021 r.
§  2. 
Wyznacza się limity: 180 miejsc na aplikacji sędziowskiej i 70 miejsc na aplikacji prokuratorskiej.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.