Lista zatwierdzonych w 2019 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,... - OpenLEX

Lista zatwierdzonych w 2019 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek naukowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2020.34

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie listy zatwierdzonych w 2019 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek naukowych

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) podaje się do publicznej wiadomości listę zatwierdzonych, do dnia 31 grudnia 2019 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jednostek naukowych, określoną w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZATWIERDZONYCH W 2019 R., NA POTRZEBY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH, JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Lp.Nazwa jednostki naukowejAdres jednostkiOkres zatwierdzenia
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1.Politechnika Wrocławskaul. Wyspiańskiego 27,

50-370 Wrocław

5 lat

(decyzja z dnia 25 września 2019 r.)

2.Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPlac Grunwaldzki 24a,

50-363 Wrocław

5 lat

(decyzja z dnia 25 września 2019 r.)

3.Uniwersytet Wrocławskiul. Koszarowa 3,

51-149 Wrocław

5 lat

(decyzja z dnia 10 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
4.Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniuul. Młodzieżowa 31a,

87-100 Toruń

5 lat

(decyzja z dnia 28 października 2019 r.)

5.Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczyul. Garbary 2,

85-229 Bydgoszcz

5 lat

(decyzja z dnia 31 października 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
6.Instytut

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8,

24-100 Puławy

5 lat

(decyzja z dnia 27 września 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
7.Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodziul. Lodowa 106,

93-232 Łódź

5 lat

(decyzja z dnia 26 września 2019 r.)

8.Uniwersytet Łódzki w Łodziul. Narutowicza 68,

90-136 Łódź

5 lat

(decyzja z dnia 15 października 2019 r.)

9.Instytut

"Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

ul. Rzgowska 281/289,

93-338 Łódź

5 lat

(decyzja z dnia 12 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
10.Instytut Fizyki Jądrowejul. Radzikowskiego 152,5 lat
im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie31-342 Kraków(decyzja z dnia 19 września 2019 r.)
11.Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowieul. Niezapominajek 8,

30-239 Kraków

5 lat

(decyzja z dnia 25 września 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
12.Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawieul. Łabiszyńska 25,

03-204 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 12 września 2019 r.)

13.Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawieul. Kawęczyńska 36,

03-772 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 12 września 2019 r.)

14.Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w WarszawieAl. Lotników 32/46,

02-688 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 18 września 2019 r.)

15.Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Księcia Janusza 64,

01-452 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 19 września 2019 r.)

16.Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Kasprzaka 44/52,

01-224 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 19 września 2019 r.)

17.Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Ludwika Pasteura 3,

02-093 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 20 września 2019 r.)

18.Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Kasprzaka 44/52,

01-224 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 23 września 2019 r.)

19.Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Bartoszewicza 1b/17,

00-337 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 23 września 2019 r.)

20.Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w WarszawieAl. Lotników 32/46,

02-688 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 23 września 2019 r.)

21.Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Sokołowska 29/37,

01-142 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 24 września 2019 r.)

22.Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Księcia Trojdena 4,

02-109 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 24 września 2019 r.)

23.Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawieul. Księcia Trojdena 4,

02-109 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 25 września 2019 r.)

24.Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Pawińskiego 5a,

02-106 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 26 września 2019 r.)

25.Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Bartycka 18,

00-716 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 27 września 2019 r.)

26.Warszawski Uniwersytet Medycznyul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 27 września 2019 r.)

27.Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Śniadeckich 8,

00-656 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 2 października 2019 r.)

28.Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Pawińskiego 5,

02-106 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 2 października 2019 r.)

29.Instytut

Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ul. Pawińskiego 5b,

02-106 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 2 października 2019 r.)

30.Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwockuul. Andrzeja Sołtana 7,

05-400 Otwock-Świerk

5 lat

(decyzja z dnia 2 października 2019 r.)

31.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawieul. Podleśna 61,

01-673 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 14 października 2019 r.)

32.Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w WarszawieRynek Starego Miasta 29/31,

00-272 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 5 listopada 2019 r.)

34.Uniwersytet

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3,

01-938 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 18 listopada 2019 r.)

35.Muzeum i Instytut Zoologii Państwowej Akademii Nauk w Warszawieul. Wilcza 64,

00-679 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 20 listopada 2019 r.)

35.Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Newelska 6,

01-447 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 20 listopada 2019 r.)

36.Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Twarda 51/55,

00-818 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 5 grudnia 2019 r.)

37.Politechnika WarszawskaPl. Politechniki 1,

00-661 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 9 grudnia 2019 r.)

38.Uniwersytet Warszawskiul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa5 lat

(decyzja z dnia 9 grudnia 2019 r.)

39.Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawieul. Twarda 51/55,

00-818 Warszawa

5 lat

(decyzja z dnia 16 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
40.Uniwersytet Morski w Gdyniul. Morska 81/87,

81-225 Gdynia

5 lat

(decyzja z dnia 23 września 2019 r.)

41.Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocieul. Powstańców Warszawy 55,

81-712 Sopot

5 lat

(decyzja z dnia 25 września 2019 r.)

42.Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskie] Akademii Naukul. J. Fiszera 14,

80-231 Gdańsk

5 lat

(decyzja z dnia 26 września 2019 r.)

43.Politechnika Gdańskaul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk

5 lat

(decyzja z dnia 27 września 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
44.Politechnika Śląska w Gliwicachul. Akademicka 2a,

44-100 Gliwice

5 lat

(decyzja z dnia 9 grudnia 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
45.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

5 lat

(decyzja z dnia 1 października 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
46.Instytut

Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10,

10-748 Olsztyn

5 lat

(decyzja z dnia 23 września 2019 r.)

47.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynieul. M. Oczapowskiego 2,

10-719 Olsztyn

5 lat

(decyzja z dnia 25 września 2019 r.)

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
48.Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniuul. Strzeszyńska 32,

60-479 Poznań

5 lat

(decyzja z dnia 23 września 2019 r.)

49.Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Naukul. Parkowa 5,

62-035 Kórnik

5 lat

(decyzja z dnia 16 grudnia 2019 r.)

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).