Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRiRW.2007.36.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2007 r.

OGŁOSZENIE
PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie listy zatwierdzonych przetwórców, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw i organizacji producentów owoców i warzyw.

Na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62 poz. 572 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64) ogłasza się listę przetwórców, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw i organizacji producentów owoców i warzyw stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

LISTA ZATWIERDZONYCH PRZETWÓRCÓW, WSTĘPNIE UZNANYCH GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW

Lp.Nazwa przetwórcySiedziba i adresWykaz wytwarzanych przetworów
1.Zakład Przetwórstwa -Owocowo - Warzywnego Rolfroz Sp. z o.o.Chromowola

87-702 Koneck

woj. kujawsko-pomorskie

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39 0

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99 0

2.Kujawskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Włocławek Sp. z o.o.ul. Wieniecka 27

87-800 Włocławek

woj. kujawsko-pomorskie

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39 0

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99 0

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

ex 2002 90 11

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

ex 2002 90 19 0

Sok pomidorowy

ex 2009 50

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 10 0

3.Tymbark S.A.34-650 Tymbark 156

powiat Limanowski

woj. małopolskie

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

ex 2002 90 11

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) u zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

ex 2002 90 19 0

Sok pomidorowy

ex 2009 50

4.Grupa Producencka "Wielopolanka" Sp. z o.o.Wielopole nr 62

33-210 Olesno

woj. małopolskie

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 0 0

Pomidory ze skórką, całe lub w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 90 0

Sosy gotowe
5."Agros-Nova" Sp. z o.o.ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 61 A

04-028 Warszawa

woj. mazowieckie

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

ex 2002 90 11

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

ex 2002 90 19 0

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 10 0

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39 0

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99 0

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, szybko mrożone

ex 0710 80 70 0

Sok pomidorowy

ex 2009 50

Pomidory ze skórką, całe lub w kawałkach konserwowane

ex 2002 10 90 0

6.Zakład Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego Dawtona Danuta Wielgomasul. Bieniawska 22

05-870 Błonie

woj. mazowieckie

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 10 0

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

ex 2002 90 11

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

ex 2002 90 19 0

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39 0

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99 0

7.Przetwórstwo Owoców i Warzyw "Gomar" Irena Górniakul. Sołecka 76

27-300 Lipsko woj. mazowieckie

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39 0

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99 0

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

ex 2002 90 11

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

ex 2002 90 19 0

Sok pomidorowy

ex 2009 50 10

ex 2009 50 90

Pomidory ze skórką, całe lub w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 90 0

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 10 0

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, szybko mrożone

ex 0710 80 70 0

8.Zakład Produkcji Spożywczej "Jamar" Szczepaniak Sp. JawnaAlbertów 69

42-165 Lipie

woj. śląskie

Pomidory bez skórki, w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 10 0

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

ex 2002 90 11

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

ex 2002 90 19 0

Sok pomidorowy

ex 2009 50 10

ex 2009 50 90

Pomidory ze skórką, w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 90

9.Zakłady Przemysłu Owocowo - Warzywnego "DWIKOZY" S.A.ul. Nadwiślańska 1

27-620 Dwikozy

woj. świętokrzyskie

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39 0

ex 2002 90 91

10.Kotlin Sp. z o.o.ul. Poznańska 42

63-220 Kotlin

woj. wielkopolskie

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39 0

ex 2002 90 91

11.HJ Heinz Polska S.A.Pudliszki

ul. Fabryczna 7

63-840 Krobia

woj. wielkopolskie

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, szybko mrożone

ex 0710 80 70 0

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 10 0

Pomidory ze skórką, całe lub w kawałkach, konserwowane

ex 2002 10 90 0

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

ex 2002 90 11

Sok pomidorowy (w tym przecier pomidorowy) o zawartości suchej masy powyżej 7%, ale poniżej 12%, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

ex 2002 90 19 0

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39 0

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99 0

Sok pomidorowy

ex 2009 50

12.Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o.Kijewo 39

63-000 Środa Wlkp.

woj. wielkopolskie

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

13.Zamrażalnia Owoców i Warzyw Wiktor Tyc Sp. z o.o.Kościuszków 11

63-460 Nowe Skalmierzyce

woj. wielkopolskie

Pomidory bez skórki, całe lub w kawałkach, szybko mrożone

ex 0710 80 70

14.HOOP S.A.ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

woj. mazowieckie

Koncentrat pomidorowy

ex 2002 90 31

ex 2002 90 39

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Sok pomidorowy

ex 2002 90 11

ex 2002 90 19

ex 2009 50 10

ex 2009 50 90

Kunserva

ex 2002 90