Limit awansowy w 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 111/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie limitu awansowego w 2019 r.

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 i 730) ustala się, co następuje:
§  1. 
Limitem awansowym w 2019 r. dla celów zmiany zaszeregowania do kolejnego wyższego stopnia wojskowego w korpusie oficerów młodszych, podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych obejmuje się wszystkich żołnierzy zawodowych tych korpusów, którzy na dzień 15 sierpnia 2019 r. spełniają warunki zawarte odpowiednio w zdaniu pierwszym w art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 2 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§  2. 
Limitem awansowym w 2019 r. dla celów zmiany zaszeregowania do kolejnego wyższego stopnia wojskowego w korpusie oficerów młodszych, podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych obejmuje się również żołnierzy tych korpusów, którzy na dzień 15 sierpnia 2019 r. posiadają staż służby określony odpowiednio w zdaniu drugim w art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 2 oraz art. 42 ust. 1 ustawy wymienionej w § 1 oraz uzyskali w ostatniej opinii służbowej ogólną ocenę wzorową.
§  3. 
Zmiana zaszeregowania żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 1 i 2, do kolejnego wyższego stopnia wojskowego nastąpi z dniem 15 sierpnia 2019 r.
§  4. 
Limitem awansowym w 2019 r. dla celów zmiany zaszeregowania do kolejnego wyższego stopnia wojskowego w korpusie oficerów młodszych, podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych obejmuje się również żołnierzy zawodowych tych korpusów, którzy na dzień 11 listopada 2019 r. spełniają warunki zawarte odpowiednio w zdaniu pierwszym w art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 2 oraz art. 42 ust. 1 ustawy wymienionej w § 1.
§  5. 
Limitem awansowym w 2019 r. dla celów zmiany zaszeregowania do kolejnego wyższego stopnia wojskowego w korpusie oficerów młodszych, podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych obejmuje się również żołnierzy tych korpusów, którzy na dzień 11 listopada 2019 r. posiadają staż służby określony odpowiednio w zdaniu drugim w art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 2 oraz art. 42 ust. 1 ustawy wymienionej w § 1 oraz uzyskali w ostatniej opinii służbowej ogólną ocenę wzorową.
§  6. 
Zmiana zaszeregowania żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 4 i 5, do kolejnego wyższego stopnia wojskowego nastąpi z dniem 11 listopada 2019 r.
§  7. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.