Kwota dotacji dla Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.9.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2006 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 31 lipca 2006 r.
w sprawie kwoty dotacji dla Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) ogłasza się, że w 2006 roku kwota dotacji dla Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej wynosi 316.136.000 zł.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).