Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.27.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1994 r.

KOMUNIKAT NR 32/94
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 14 listopada 1994 r.
w sprawie kryteriów jakościowych banderol (znaków akcyzy)

Ministerstwo Finansów komunikuje, że banderole (znaki akcyzy) wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy (Dz. U. Nr 26, poz. 93, Nr 43, poz. 167 i Nr 71, poz. 313) powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:
1) wykonane z papieru o gramaturze 75 g/m2 z dokładnością ±3% oraz o poprzecznym lub podłużnym układzie włókien w stosunku do dłuższego boku banderoli,
.2) pokrojone według wymiarów z dokładnością ±0,2 mm,
3) wydrukowane według ustalonych kolorów z dopuszczalnym odchyleniem kolorów ±5%
4) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych, określonych w pkt 3, przez co najmniej sześć miesięcy od daty wytworzenia banderol - przy temperaturze przechowywania do 22°C i wilgotności względnej do 60%,
5) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów wklęsłodrukowych (rozet) i offsetowych (napisów) lub innych do 1 mm, pod warunkiem nie zachodzenia na siebie tych elementów.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych wzorów banderol poza wymienionymi w pkt 1-5 komunikatu.