Komunikat nr 80 komendanta głównego straży granicznej z dnia 3 lipca 2002 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2002.4.49

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2002 r.

KOMUNIKAT Nr 80
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 3 lipca 2002 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 7 lipca 2002 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 82, poz. 748) informuję, że z dniem 15 czerwca 2002 r., zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 498), utraciło moc zarządzenie nr 27 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Straży Granicznej.