Interpretacja Systematycznego Wykazu Wyrobów - SWW w zakresie grupowań niektórych wyrobów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.9.57

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 1995 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 maja 1995 r.
w sprawie interpretacji Systematycznego Wykazu Wyrobów - SWW w zakresie grupowań niektórych wyrobów

W uzupełnieniu Systematycznego Wykazu Wyrobów - SWW, wydanie IV, wprowadzonego do stosowania w statystyce i ewidencji na podstawie zarządzenia nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 1990 r. (Dz. Urz. GUS Nr 3, poz. 11, z 1991 r. Nr 1, poz. 3, z 1992 r. Nr 4, poz. 24, z 1993 r. Nr 4, poz. 28 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3) oraz w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) ogłasza się interpretację grupowań według SWW wyrobów ujętych w tablicy stanowiącej załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK 

Nazwa i opis wyrobuSWW
symbolnazwa grupowania
123
Oprawy oświetleniowe:
- specjalnej konstrukcji np. przeciwwybuchowe, odporne na wodę lub pyły
- zwykłe przeznaczone do oświetlania pomieszczeń przemysłowych, charakteryzujące się wytrzymałością na uderzenia1133-1OPRAWY OŚWIETLENIOWE PRZEMYSŁOWE
Oprawy oświetleniowe, które z racji swego kształtu i wielkości są projektowane i wykonane z przeznaczeniem do pomieszczeń użyteczności publicznej typu: sklepy, kina, teatry, hotele, sale wystawowe itp.1133-3OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Elektryczne urządzenia grzejne posiadające jedną lub kilka płytek grzejnych i jeden lub kilka piekarników lub opiekacz1136-11KUCHNIE ELEKTRYCZNE
Elektryczne urządzenia grzejne mające jeden lub kilka płytek grzejnych, lecz nie posiadające piekarnika lub opiekacza, przeznaczone do ustawienia na stole lub podobnej podstawie1136-12KUCHENKI ELEKTRYCZNE
Majteczki higieniczne ochronne dla niemowląt i dzieci do 2 lat z folii PCV2114-169MAJTECZKI Z TKANIN - DO 2 LAT - Z FOLII I POZOSTAŁYCH SUROWCÓW