Informacja o obowiązujących od dnia 6 lutego 2004 r. (piątek) od godz. 0.00 do dnia 19 lutego 2004 r. (czwartek) do godz. 24.00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2004.3.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie informacji o obowiązujących od dnia 6 lutego 2004 r. (piątek) od godz. 0.00 do dnia 19 lutego 2004 r. (czwartek) do godz. 24.00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów (Dz. U. Nr 19, poz. 227), ogłasza się informacje o obowiązujących od dnia 6 lutego 2004 r. (piątek) od godz. 0.00 do dnia 19 lutego 2004 r. (czwartek) do godz. 24.00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 6 LUTEGO 2004 R. (PIĄTEK) OD GODZ. 0.00 DO DNIA 19 LUTEGO 2004 R. (CZWARTEK) DO GODZ. 24.00 CENACH JEDNOSTKOWYCH TOWARÓW ŁATWO PSUJĄCYCH SIĘ

grafika