Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2018.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 19 grudnia 2018 r.
o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane

Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. poz. 99) ogłasza się, co następuje:
1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej w 2019 r.:
Lp.Dzień,

miesiąc

GodzinaRodzaj świadectwa1)Miejsce egzaminu
1.14.011300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

2.15.011500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70
3.15.011615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

4.21.011300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69

5.21.011300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

6.26.011000SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

7.28.011330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

8.11.021200G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie,

ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)

9.11.021300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

10.12.021500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

11.12.021615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

12.15.02900SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich,

ul. Wróblewskiego 75

13.18.021300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

14.22.021100G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu,

ul. Arciszewskiego 21

15.23.021000SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

16.25.021300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

ul. Śmidowicza 69

17.25.021330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

18.25.021700SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu,

ul. Łokietka 2

19.28.021100SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

20.28.021600SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,

ul. Grunwaldzka 17

21.1.031300SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu,

ul. Kasprzaka 54

22.11.031200G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie,

ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)

23.11.031300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

24.12.031500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

25.12.031615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

26.15.031200SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
27.16.031200SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie,

ul. T. Zana 38C

28.18.031300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

29.18.031330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

30.20.031200SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23
31.22.031200SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie,

ul. Wyszyńskiego 1

32.23.031000SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

33.25.031300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69

34.2.041600SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,

ul. Grunwaldzka 17

35.12.04900SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego 75
36.13.041000SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

37.15.041300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

38.15.041300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69

39.15.041330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

40.16.041500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

41.16.041615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

42.25.041100SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

43.29.041200G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie,

ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)

44.29.041300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

45.29.041700SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu,

ul. Łokietka 2

46.9.051800SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

47.14.051500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

48.14.051615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

49.16.051100SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

50.20.051300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

51.20.051330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

52.23.051800SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

53.24.051100G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu,

ul. Arciszewskiego 21

54.24.051200SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
55.27.051300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

56.30.051100SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

57.3.061200G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)
58.3.061300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69
59.4.061600SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,

ul. Grunwaldzka 17

60.13.061100SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

61.13.061800SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

62.14.06900SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego 75
63.17.061300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

64.17.061330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

65.18.061500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

66.18.061615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

67.24.061300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

68.28.061200SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
69.1.071300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69

70.8.071330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

71.16.071500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

72.16.071615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

73.22.071200G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie,

ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)

74.22.071300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

75.2.091300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

76.9.091200G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie,

ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)

77.9.091700SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu,

ul. Łokietka 2

78.10.091500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

79.10.091615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

80.19.091100SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

81.23.091300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

82.23.091330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

83.26.091800SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

84.27.091100G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu,

ul. Arciszewskiego 21

85.27.091200SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie,

ul. Wyszyńskiego 1

86.27.091300SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu,

ul. Kasprzaka 54

87.30.091300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69

88.7.101300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

89.15.101500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

90.15.101615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

91.16.101200SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23
92.17.101600SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,

ul. Grunwaldzka 17

93.18.10900SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich,

ul. Wróblewskiego 75

94.19.101000SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

95.21.101300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

96.21.101330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

97.28.101300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69

98.4.111300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

99.8.111200SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
100.12.111500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

101.12.111615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, ul. Kielecka 103
102.14.111100SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
103.16.111000SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

104.18.111200G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej)
105.18.111300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69

106.18.111300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

107.25.111330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

108.2.121300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Szkoła Morska Sp. z o.o. w Gdyni,

ul. Polska 13 A

109.7.121000SRC/VHF/IWCUrząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

110.10.121500SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70
111.10.121615SRC/VHF/IWCDelegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

112.16.121300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69

113.16.121300G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Al. Jana Pawła II 3

114.16.121330G1E/G2E/GOC/ROC/CSO/

LRC/SRC/IWC/VHF

Akademia Morska w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 1-2

________________

1) Użyte w obwieszczeniu skróty oznaczają:

1) G1E - świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS),

2) G2E - świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS),

3) GOC - świadectwo ogólne operatora (GMDSS),

4) ROC - świadectwo ograniczone operatora (GMDSS),

5) CSO - świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej,

6) LRC - świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu,

7) SRC - świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu,

8) IWC - świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej,

9) VHF - świadectwo operatora radiotelefonisty VHF.

2. Forma egzaminu z poszczególnych przedmiotów na świadectwa G1E oraz G2E:
Lp.PrzedmiotyRodzaj świadectwa
G1EG2E
1.Zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemówpisemnapisemna
2.Obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS i urządzeń radionawigacyjnychpraktycznapraktyczna
3.Regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiejpisemnapisemna
4.Język angielskiustna i testustna i test
5.Podstawy informatyki, radiotechniki i radioelektronikiustnaustna
6.Zasady pracy systemów radionawigacyjnych i ich podsystemówpisemnapisemna
7.Zasady miernictwa, diagnostyki i konserwacji urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS i urządzeń radionawigacyjnychustnaustna
3. Forma egzaminu z poszczególnych przedmiotów na świadectwa GOC, ROC, CSO, LRC oraz SRC:
Lp.PrzedmiotyRodzaj świadectwa
GOCROCCSOLRCSRC
1.Zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemówpisemna-pisemna--
2.Zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemów stosowanych na obszarze morza A1-pisemna---
3.Ogólna wiedza o systemie, podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS---test-
4.Ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS, stosowanych na obszarze morza Al----test
5.Obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSSustna

i

praktyczna

-ustna

i

praktyczna

--
6.Praktyczna obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, stosowanych na obszarze morza A1-praktyczna---
7.Obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS---test

i

praktyczna

-
8.Obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS, stosowanych na obszarze morza A1----test

i

praktyczna

9.Regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiejpisemnapisemnapisemnatest-
10.Regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej----test
11.1.Język angielski dla osób posiadających certyfikaty językowe2),3)testtesttesttest-
11.2.Język angielski dla pozostałych osóbustna i testustna i testustna i testtest-

________________

2) TELC B1, FCE lub wyższy dla świadectw GOC i CSO.

3) TELC A2, FCE lub wyższy dla świadectw ROC i LRC.

4. Forma egzaminu z poszczególnych przedmiotów na świadectwa IWC i VHF:
Lp.PrzedmiotyRodzaj świadectwa
IWCVHF
1.Ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych stosowanych w żegludze śródlądowejtest-
2.Obsługa urządzeń radiowych stosowanych w żegludze śródlądowejtest i praktyczna-
3.Regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne stosowane w służbie śródlądowejtest-
4.Budowa i obsługa urządzeń radiotelefonicznych VHF-test i praktyczna
5.Regulaminy stosowane w radiotelefonicznej łączności VHF-test
5. Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane w języku polskim.