Dz.Urz.UKE.2018.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 19 grudnia 2018 r.
o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane

Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. poz. 99) ogłasza się, co następuje:
1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2019 r.:
Lp.Dzień,

miesiąc

GodzinaMiejsce egzaminu
1.26.01900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

2.7.021100Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

3.23.02900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

4.1.031200Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17

5.8.031300Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu,

ul. Kasprzaka 54

6.15.03900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich,

ul. Walerego Wróblewskiego 75

7.15.031200Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie,

ul. Wyszyńskiego 1

8.15.031600Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,

ul. Grunwaldzka 17

9.16.031000Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie,

ul. T. Zana 38C

10.21.031300Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach,

ul. Urzędnicza 13

11.23.03900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
12.25.031700Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi,

ul. Nawrot 85

13.28.031100Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

14.30.03900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze,

ul. J. Dąbrowskiego 12

15.8.041700Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu,

ul. Łokietka 2

16.10.041200Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy,

ul. Wojska Polskiego 23

17.13.04900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

18.16.041500Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

19.9.051700Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

20.16.051615Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

21.17.05900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich,

ul. Walerego Wróblewskiego 75

22.17.051500Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku,

ul. Warszawska la

23.23.051700Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

24.24.051500Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu,

ul. Arciszewskiego 21

25.6.061100Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

26.7.061200Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17

27.7.061300Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu,

ul. Kasprzaka 54

28.7.061630Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie,

ul. T. Zana 38C

29.13.061700Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

30.15.061000Schronisko Młodzieżowe "Rozdzielnia Wiatrów", 39-208 Dębica,

Głobikowa 81c

31.28.061400Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze,

ul. J. Dąbrowskiego 12

32.6.091300Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu,

ul. Kasprzaka 54

33.13.09900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
34.13.091600Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,

ul. Grunwaldzka 17

35.16.091700Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu,

ul. Łokietka 2

36.20.091200Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17

37.20.091200Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie,

ul. Wyszyńskiego 1

38.23.091700Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi,

ul. Nawrot 85

39.25.091200Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy,

ul. Wojska Polskiego 23

40.26.091700Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

41.4.101500Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku,

ul. Warszawska 1a

42.10.101100Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie,

ul. Świętokrzyska 12

43.12.10900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze,

ul. J. Dąbrowskiego 12

44.15.101500Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie,

Al. Wyzwolenia 70

45.19.10900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

46.24.101615Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni,

ul. Kielecka 103

47.15.111600Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie,

ul. Grunwaldzka 17

48.16.11900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

49.18.111630Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie,

ul. T. Zana 38C

50.22.11900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich,

ul. Walerego Wróblewskiego 75

51.23.111000Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi,

ul. Nawrot 85

52.6.121200Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17

53.7.12900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,

ul. Giełdowa 7/9

2. Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane w języku polskim, w formie testu pisemnego i praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych.