Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2013.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 20 grudnia 2013 r.
o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane

Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) ogłasza się, co następuje:
1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej w 2014 r.
Lp.Dzień, miesiącGodzinyMiejsce egzaminu
1.14.011000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
223.011000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
3.4.021000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
4.13.021000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
5.4.031000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
6.13.031000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
7.1.041000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
8.10.041000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
9.6.051000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
10.15.051000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
11.3.061000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
12.12.061000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
13.1.071000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
14.10.071000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
15.9.091000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
16.18.091000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
17.7.101000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
18.16.10.1000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
19.4.111000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
20.13.111000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
21.2.12.1000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
22.11.121000-1300Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. M. Flisa 2
2. Egzaminy przeprowadza się w formie testu pisemnego w języku polskim, chyba że osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu złoży, nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu, pisemny wniosek o jego przeprowadzenie w języku angielskim.