Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2008.40.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 22 grudnia 2008 r.
o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz formie egzaminów sesji

Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) ogłasza się, co następuje:
1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2009 r.:
Lp.Dzień, miesiącGodzinaMiejsce egzaminu
1234
131.01.900Urząd Komunikacji Elektronicznej Warszawie

ul. Kasprzaka 18/20

214.02.900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich

ul. Wróblewskiego 75

328.02.1100Klub Krótkofalowców SP2ZDX przy I Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku

ul. Mickiewicza 6

415.03.1000Klub Krótkofalowców SP3PSM Osiedlowy Dom Kultury "Korona" w Poznaniu

ul. Os. Bolesława Śmiałego Pawilon 104

528.03.900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

ul. Kasprzaka 18/20

628.03.900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach

ul. Urzędnicza 13

718.04.900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich

ul. Wróblewskiego 75

818.04.900Międzyszkolny Klub Radiołączności SP8KPK w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 17

925.04.1000Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie

ul. Chrobrego 18

1025.04.1000Harcerski Klub Krótkofalowców SP1ZCV w Szczecinie

ul. Ogińskiego 15

1116.05.1000Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich

ul. Chopina 11/13

1223.05.1000Klub Krótkofalowców SP4KAI w Białymstoku

ul. Piłsudskiego 25

1330.05.900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

ul. Kasprzaka 18/20

1430.05.1100Dolnośląski Oddział Terenowy PZK - Klub SP6PRT we Wrocławiu

ul. Pretficza 14/16

1530.05.1000Radioklub SP1KQR przy Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu

ul. Arciszewskiego 21

166.06.1000Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich

ul. Wróblewskiego 75

171.08.1000Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców

w Gliczarowie Górnym 111

185.09.1100Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV w Szałe k. Kalisza

ul. Kaliska 8

1912.09.900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

ul. Kasprzaka 18/20

2012.09.900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich

ul. Wróblewskiego 75

2121.11.900Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich

ul. Wróblewskiego 75

225.12.1100Dolnośląski Oddział Terenowy PZK - Klub SP6PRT we Wrocławiu

ul. Pretficza 14/16

235.12.1000Łódzki Oddział Terenowy PZK (Osiedlowy Klub Seniora) w Łodzi

ul. Tatrzańska 31/35

2412.12.900Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

ul. Kasprzaka 18/20

2. Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane w formie testu pisemnego.