Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.33.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 12 grudnia 2007 r.
o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej oraz formie egzaminów sesji

Na podstawie § 16 ust. 5 oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407) ogłasza się, co następuje:
1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej w 2008 r.
Lp.Dzień, miesiącGodzinaMiejsce egzaminu
1234
125.01.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
215.02.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
329.02.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
414.03.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
528.03.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
611.04.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
725.04.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
816.05.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
930.05.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
1013.06.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
1127.06.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
1211.07.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
1325.07.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
148.08.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
1529.08.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
1612.09.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
1726.09.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
1810.10.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
1924.10.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
2014.11.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
2128.11.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
2212.12.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
2319.12.1200Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. M. Kasprzaka 18/20 Warszawa
2. Egzaminy w sesjach, o których mowa w pkt 1, będą przeprowadzane w formie testu.