Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2007.7.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2007
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie dokonania zmian danych na liście maklerów papierów wartościowych

Na podstawie art. 129 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.) zawiadamia się, że dokonano następującej zmiany danych na liście maklerów papierów wartościowych:
Krzywosz Julita nr licencji 1764, data wpisania na listę 22.10.1999 r. zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Gnerowicz Julita.