Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2008.5.19

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2008
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie dokonania zmian danych na liście maklerów giełd towarowych

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 z późn. zm.) zawiadamia się, że dokonano następującej zmiany danych na liście maklerów giełd towarowych:
Jurczyńska Agnieszka Aleksandra nr licencji 119, data wpisania na listę 7 grudnia 2006 r. zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Widyna Agnieszka Aleksandra.