Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.10.354

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 567
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 9 października 1997 r.
w sprawie dokonania wpisu na listę maklerów

Na podstawie art. 14 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Na listę maklerów wpisuje się osoby wymienione w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

1. ANDRZEJAK DARIUSZ s. Bolesława ur. dn. 17.03.1974 r. w Lublinie, nr

licencji 1609.

2. DUDZIŃSKI PIOTR s. Stefana ur. dn. 16.10.1969 r. w Nowym

Dworze Mazowieckim, nr licencji

1610.

3. GRZYBOWSKI CEZARY s. Edwina ur. dn. 07.03.1967 r. w Ełku, nr

licencji 1611.

4. KAMIŃSKI JACEK s. Zdzisława ur. dn. 19.02.1967 r. w

Augustowie, nr licencji 1612.

5. KASPROWICZ TOMASZ s. Jana ur. dn. 18.09.1973 r. w Dusznikach

Zdroju, nr licencji 1613.

6. KLIMKOWSKI PAWEŁ s. Ireneusza ur. dn. 21.10.1975 r. w Ostrowcu

Świętokrzyskim, nr licencji 1614.

7. KOCHUT PAWEŁ s. Janusza ur. dn. 3105.1972 r. w Szczecinie,

nr licencji 1615.

8. KOŁODZIEJAK TOMASZ s. Stanisława ur. dn. 29.05.1974 r. w Siedlcach,

nr licencji 1616.

9. KOZAKIEWICZ PAWEŁ s. Lecha ur. dn. 01.05.1971 r. w Warszawie,

nr licencji 1617.

10. PAPROTA PAWEŁ s. Kazimierza ur. dn. 08.02.1974 r. w Kłaju, nr

licencji 1618.

11. PŁASKA ŁUKASZ s. Henryka ur. dn. 19.02.1975 r. w

Częstochowie, nr licencji 1619.

12. RUDZKI RAFAŁ s. Ryszarda ur. dn. 26.12.1973 r. w Warszawie,

nr licencji 1620.

13. USTACH IWONA c. Ryszarda ur. dn. 26.01.1970 r. w Warszawie,

nr licencji 1621.