Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.6.218

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 357
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 lipca 1997 r.
w sprawie dokonania wpisu na listę maklerów

Na podstawie art. 14 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Na listę maklerów wpisuje się osoby wymienione w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

1. DRELICH DOROTA c. Michała ur. dn. 30.11.1963 r. w Lublinie, nr

licencji 1593.

2. KAMLER ANDRZEJ TOMASZ s. Friedemana ur. dn. 03.03.1970 r. w

Katowicach, nr licencji 1594.

3. KATUS TOMASZ s. Mariana ur. dn. 07.07.1972 r. w Radomiu,

nr licencji 1595.

4. KUCHARZ ANDRZEJ s. Kazimierza ur. dn. 24.07.1969 r. w Kielcach,

nr licencji 1596.

5. LATKA ALDONA c. Zygmunta ur. dn. 08.02.1972 r. w

Katowicach, nr licencji 1597.

6. LUDWIKOWSKA BEATA c. Emila ur. dn. 03.09.1968 r. w Rzeszowie,

nr licencji 1598.

7. NIERZWICKI MAREK ROBERT s. Benona ur. dn. 07.08.1970 r. w Zielonej

Górze, nr licencji 1599.

8. OLEJNIK WITOLD s. Mariana ur. dn. 13.10.1970 r. w

Częstochowie, nr licencji 1600.

9. ORACZ ANDRZEJ s. Jerzego ur. dn. 13.04.1974 r. w

Wałbrzychu, nr licencji 1601.

10. PATORA KATARZYNA ANNA c. Henryka ur. dn. 15.11.1971 r. w Łodzi, nr

licencji 1602.

11. SAWA JAROSŁAW PIOTR s. Stanisława ur. dn. 21.01.1968 r. w

Krasnymstawie, nr licencji 1603.

12. SŁOWIKOWSKI ADAM s. Stanisława ur. dn. 03.08.1968 r. w Szubinie,

nr licencji 1604.

13. SYCZ KRYSTYNA c. Stanisława ur. dn. 18.05.1970 r. w Rzeszowie,

nr licencji 1605.

14. ŚWIECA MIROSŁAW s. Czesława ur. dn. 15.05.1966 r. w Krakowie,

nr licencji 1606.

15. TOMCZAK WOJCIECH s. Franciszka ur. dn. 26.12.1967 r. w

Wejherowie, nr licencji 1607.

16. WASIAK ROBERT MARIUSZ s. Kazimierza ur. dn. 13.08.1965 r. w Warszawie,

nr licencji 1608.