Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2008.7.55

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 15/AP/2008
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443) ogłasza się, że w dniach 28 i 29 maja 2008 r. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zostały wpisane następujące osoby prawne:
Lp.Numer w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejSkrócona nazwa osoby prawnejAdres siedziby
1355SPD INDOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSPD INDOS Spółka z o.o. lub SPD INDOS Sp. z o.o.ul. Brzozowa 12

61-429 Poznań

2356ABAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąABAK spółka z o.o. lub ABAK sp. z o.o.ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18 lok. 20

10-109 Olsztyn

______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).