Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2007.12.76

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 15/AP/2007
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, z 2005 r. Nr 10, poz. 66 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592) ogłasza się, że od dnia 03 sierpnia 2006 r. do dnia 23 sierpnia 2006 r. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zostały wpisane następujące osoby prawne:
Lp.Nr w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejSkrócona nazwa osoby prawnejAdres siedziby
1323"Strategia Horwath Tax" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"Strategia Horwath Tax" Sp. z o.o.ul. Jazdów 8a

00-467 Warszawa

2324TEMIDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTEMIDA Sp. z o.o.ul. Nowy Świat 6D

58-300 Wałbrzych

3325"Buchalter Center DAZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"Buchalter Center DAZ" Sp. z o.o.ul. Wspólna 54a m. 8

00-684 Warszawa

4326Kancelaria Prawno-Podatkowa Łaska - Klima & Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKancelaria Prawno-Podatkowa Łaska - Klima & Wspólnicy Sp. z o.o.ul. Reymonta 22

30-059 Kraków