Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. - OpenLEX

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.16.165

Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 22/SP/2004
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) ogłasza się, że od dnia 13 sierpnia 2004 r. do dnia 12 października 2004 r. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zostały wpisane następujące osoby prawne:
Lp.Nr w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejSkrócona nazwa osoby prawnejAdres siedziby
12345
1277RAGANO Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

nie używaul. Izaaka Newtona 14

60-161 Poznań

2278Pomorska Agencja Doradztwa

Finansowego i Szkoleń PADFiS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PADFiS Spółka z o.o.

PADFiS Sp. z o.o.

ul. Monte Cassino 37

70-464 Szczecin

3279"OPTIMUM" Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

"OPTIMUM" Sp. z o.o.ul. Słowackiego 8

58-300 Wałbrzych

4280"NIP-PL" Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

"NIP-PL" Sp. z o.o.ul. Architektów 1a

81-736 Sopot

5281"ERES" Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

"ERES" Sp. z o.o.ul. św. Antoniego 2/4

50-073 Wrocław

6282"Kancelaria Finansowo-Podatkowa Stanisławski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"KFP Stanisławski" Sp. z o.o.ul. Szewska 8

50-122 Wrocław