Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.1.7

Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 1/SP/2004
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 stycznia 2004 r.
w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302) ogłasza się, że od dnia 18 grudnia 2003 r. do dnia 6 stycznia 2004 r. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zostały wpisane następujące osoby prawne:
Lp.Numer w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejSkrócona nazwa osoby prawnejAdres siedziby
12345
1255"Ożóg, Stolarek, Wolniewicz i Wspólnicy"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"Ożóg, Stolarek, Wolniewicz i Wspólnicy" Sp. z o.o.plac Konstytucji 1,

lok. nr 215

00-647 Warszawa

2256Agencja Konsultingowa "SAS"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Agencja Konsultingowa "SAS" Sp. z o.o.ul. Wyczółkowskiego 8

85-092 Bydgoszcz