Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2003.13.74

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2003 r.

KOMUNIKAT Nr 15/SP/2003
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 września 2003 r.
w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052) ogłasza się, że w okresie od dnia 14 lipca 2003 r. do 17 lipca 2003 r. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zostały wpisane następujące osoby prawne:
Lp.Numer w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejSkrócona nazwa osoby prawnejAdres siedziby
12345
1247Biuro Rachunkowe "FK"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Biuro Rachunkowe "FK"

Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 9

42-600 Tarnowskie Góry

2248"Biuro Doradców Podatkowych"

Tomasz & Rafał Ziółkowscy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"BDP" T & R Ziółkowscy

Sp. z o.o.

ul. Jagiellończyka 6

66-400 Gorzów Wielkopolski