Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2008.7.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 8
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 4 czerwca 2008 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585, oraz z 2007 r. Nr 114, poz. 781) zawiadamia się, że:
1) Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy w dniu 11 stycznia 2008 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalającej dla Marka Krzymińskiego w Suchatówce, skład podatkowy w Inowrocławiu, normy dopuszczalnych ubytków gazu propanu i butanu, skroplonych powstających, w czasie rozlewu do butli - załącznik nr 1,
2) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 29 stycznia 2008 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 21 stycznia 2008 r. ustalającej dla Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów czekoladowych - załącznik nr 2,
3) Naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku w dniu 31 stycznia 2008 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 9 marca 2007 r. ustalającej dla PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO "HALEX" mgr inż. Adam Hnyda w Świerklańcu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 3,
4) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 26 marca 2008 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 21 stycznia 2008 r. ustalającej dla VAN PUR S.A. w Warszawie, Oddział w Zabrzu, normy dopuszczalnych ubytków piwa, powstających w czasie produkcji - załącznik nr 4,
5) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 7 kwietnia 2008 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 9 czerwca 2006 r. ustalającej dla Fabryki Substancji Zapachowych POLLENA - AROMA Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego do produkcji aromatu - załącznik nr 5,
6) Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 8 kwietnia 2008 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 31 marca 2008 r. ustalającej dla GRUPY ŻYWIEC S.A. w Żywcu, Browar w Warce, normy dopuszczalnych ubytków piwa, powstających w czasie produkcji - załącznik nr 6,
7) Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy w dniu 27 maja 2008 r. wydał postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 18 marca 2008 r. ustalającej dla Jutrzenki S.A. w Bydgoszczy, Zakład w Poznaniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów cukierniczych - załącznik nr 7.

Teksty postanowień stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru.

ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

DECYZJE

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

DECYZJE