Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2007.12.78

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 15
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 16 listopada 2007 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585 oraz z 2007 r. Nr 114, poz. 781) zawiadamia się, że:
1) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla LAZELL PARFUMS A i K Orłoś spółka jawna w Nowym Dworze Mazowieckim, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 1,
2) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Substancji Zapachowych POLLENA - AROMA Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego do produkcji odświeżacza powietrza - załącznik nr 2,
3) Naczelnik Urzędu Celnego w Lesznie w dniu 25 września 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla "Bartex - Bartol" Spółka Jawna Bogdan Bartol, Maria Bartol, Grzegorz Bartol, Paweł Bartol w Nowym Tomyślu, zakłady w Paproci i Lwówku, decyzję z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalającą normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego i napojów spirytusowych powstających w czasie produkcji, magazynowania, przyjęcia do magazynu i wydania oraz przewozu - załącznik nr 3,
4) Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w dniu 27 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "WAKAR" Wacław Kaniewski w miejscowości Poraj, dopuszczalne normy zużycia aromatu alkoholowego do produkcji wyrobów cukierniczych - załącznik nr 4,
5) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "GOTEC POLSKA" Spółka z o.o. w Komornikach, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 5,
6) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla DOLAM S.A. we Wrocławiu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji podzespołów elektronicznych - załącznik nr 6,
7) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję zmieniającą, dla DOLAM S.A. we Wrocławiu, decyzję z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji podzespołów elektronicznych - załącznik nr 7,
8) Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "KOSMEPOL" Sp. z o.o. w Kaniach, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 8,
9) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla PCC ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym, dopuszczalne normy zużycia propylenu do produkcji izopropylofenolu - załącznik nr 9,
10) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "TERRAVITA" Spółka z o.o. w Poznaniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów cukierniczych - załącznik nr 10,
11) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla ALBA THYMENT Sp. z o.o. w Poznaniu, Laboratorium w Suchym Lesie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów farmaceutycznych - załącznik nr 11,
12) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 1 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Phytopharm Klęka S.A. w Klecę, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów farmaceutycznych - załącznik nr 12,
13) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla DRAMERS S.A. w Poznaniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 13,
14) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 1 października 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla Phytopharm Klęka S.A. w Klece, decyzję z dnia 29 listopada 2004 r. określającą dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów farmaceutycznych - załącznik nr 14,
15) Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy w dniu 27 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Czesław Rydełkiewicz w Goli Górowskiej, dopuszczalne normy zużycia oraz normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego powstających w czasie produkcji, magazynowania i przewozu - załącznik nr 15,
16) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 1 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla C.K. BROWAR Sp. z o.o. w Krakowie, normę dopuszczalnych ubytków piwa powstających w czasie produkcji - załącznik nr 16,
17) Naczelnik Urzędu Celnego w Kaliszu w dniu 20 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla P.P.H.U. TEX-STAR Marcin Tyć w Kaliszu, dopuszczalną normę zużycia wyrobu akcyzowego zharmonizowanego do produkcji preparatu konserwacyjno-smarowego - załącznik nr 17,
18) Naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku w dniu 2 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla POCH Spółka Akcyjna w Gliwicach, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego powstających w czasie produkcji - załącznik nr 18,
19) Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 3 października 2007 r. wydał decyzję zmieniającą, dla "POLMOS" TORUŃ S.A. w Toruniu, decyzję z dnia 19 grudnia 2005 r. ustalającą normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji napojów spirytusowych - załącznik nr 19,
20) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 3 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobów czekoladowych - załącznik nr 20,
21) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 4 października 2007 r. wydał decyzję zmieniającą, dla INCO - VERITAS S.A. w Warszawie, Oddział w Górze Kalwarii, decyzję z dnia 5 września 2006 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia benzyny do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 21,
22) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 4 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla PHARMA-C-FOOD Spółka z o.o. w Niepołomicach, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 22,
23) Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 4 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Grupy Żywiec S.A. w Żywcu, Skład podatkowy w Warce, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie magazynowania piwa - załącznik nr 23,
24) Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie w dniu 5 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "J.B. Cosmetics Comindex Group" Spółka z o.o. w Kamieńczyku, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 24,
25) Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie w dniu 5 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "J.B. Cosmetics Comindex Group" Spółka z o.o. w Kamieńczyku, dopuszczalne normy zużycia gazu propan-butan do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 25,
26) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 3 października 2007 r. wydał decyzje ustalającą dla NITROERG S.A. w Bieruniu, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego skażonego powstających w czasie przewozu, magazynowania, przyjęcia do magazynu oraz wydania - załącznik nr 26,
27) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku w dniu 8 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Przemysłu Cukierniczego "BAŁTYK" Sp. z o.o. w Gdańsku, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego oraz normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie magazynowania, przyjęcia do magazynu oraz wydania - załącznik nr 27,
28) Naczelnik Urzędu Celnego w Kaliszu w dniu 10 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "ULPOL" Sp. jawna U. Wawrzyniak, U. Przybyła w Pawłówku, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji płynu do mycia i odtłuszczania powierzchni - załącznik nr 28,
29) Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 9 września 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego GIMAR sp. z o.o. w Puławach, normy dopuszczalnych ubytków paliw ciekłych powstających w czasie przewozu oraz przyjęcia do magazynu - załącznik nr 29,
30) Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 10 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładu Syntezy Organicznej "SYNPEKO" spółka jawna Roman Kozłowski, Krzysztof Przygodzki w Dobrzykowicach Wrocławskich, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji rozcieńczalnika - załącznik nr 30,
31) Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie w dniu 12 października 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o. w Krakowie, decyzję z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalającą dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji form ceramicznych - załącznik nr 31,
32) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 12 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla "VAN PUR" S.A. w Warszawie, Oddział w Rakszawie, normy dopuszczalnych ubytków piwa powstających w czasie produkcji - załącznik nr 32,
33) Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 15 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o. we Włocławku, dopuszczalne normy zużycie benzyny specjalnej do produkcji farb - załącznik nr 33,
34) Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 15 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o. we Włocławku, dopuszczalne normy zużycie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji farb - załącznik nr 34,
35) Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku w dniu 10 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Firmy Kosmetycznej LOTON Spółdzielnia Pracy w Słupsku, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 35,
36) Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 28 września 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku, decyzję z dnia 26 listopada 2004 r. ustalającą normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstających w czasie przewozu - załącznik nr 36,
37) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 12 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla DELIKER AMJ Spółka z o.o. w Poznaniu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji niezamarzających płynów do mycia szyb i wszystkich gładkich powierzchni - załącznik nr 37,
38) Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu w dniu 12 października 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla HADEX-GAZ Spółka z o.o. w Poznaniu, decyzję z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalającą normy dopuszczalnych ubytków propanu i butanu, skroplonych, powstających w czasie magazynowania, przyjęcia do magazynu i wydania oraz rozlewu - załącznik nr 38,
39) Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 18 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla NATUREX s.c. w Katowicach, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego oraz normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego powstających w czasie magazynowania, przyjęcia do magazynu i wydania - załącznik nr 39,
40) Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku w dniu 15 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok S.A. w Białymstoku, normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego oraz napojów spirytusowych powstających w czasie przewozu - załącznik nr 40,
41) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 18 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Substancji Zapachowych POLLENA - AROMA Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 41,
42) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 18 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Spółdzielni Pracy CHEMA w Olesinie k. Mińska Mazowieckiego, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 42,
43) Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 19 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. w Warszawie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobu farmaceutycznego - załącznik nr 43,
44) Naczelnik Urzędu Celnego w Wałbrzychu w dniu 16 października 2007 r. wydał decyzję zmieniającą dla "LIBRA" Spółka z o.o. w Dzierżoniowie, decyzję z dnia 7 marca 2007 r. ustalającą dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do produkcji wyrobów chemicznych - załącznik nr 44,
45) Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w dniu 22 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Zbyszko COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu, dopuszczalną normę zużycia wyrobu akcyzowego zharmonizowanego do produkcji napojów bezalkoholowych - załącznik nr 45,
46) Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach w dniu 19 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Avon Operations Polska Spółka z o.o. w Garwolinie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 46,
47) Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach w dniu 19 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Avon Operations Polska Spółka z o.o. w Garwolinie, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji nowych wyrobów kosmetycznych - załącznik nr 47,
48) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 23 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego przy produkcji szczepionek - załącznik nr 48,
49) Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 23 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie, dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego do produkcji wyrobu farmaceutycznego - załącznik nr 49,
50) Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi w dniu 5 października 2007 r. wydał decyzję ustalającą dla MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. w Sieradzu, dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji leków - załącznik nr 50.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

TEKSTY DECYZJI USTALAJĄCYCH NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW ORAZ ZUŻYCIA WYROBÓW AKCYZOWYCH ZHARMONIZOWANYCH

Załącznik Nr 1

Załącznik  Nr 2

Załącznik  Nr 3

Załącznik  Nr 4

Załącznik  Nr 5

Załącznik  Nr 6

Załącznik  Nr 7

Załącznik  Nr 8

Załącznik  Nr 9

Załącznik  Nr 10

Załącznik  Nr 11

Załącznik  Nr 12

Załącznik  Nr 13

Załącznik  Nr14

Załącznik  Nr 15

Załącznik  Nr 16

Załącznik  Nr 17

Załącznik  Nr 18

Załącznik  Nr 19

Załącznik  Nr 20

Załącznik  Nr 21

Załącznik  Nr 22

Załącznik  Nr 23

Załącznik  Nr 24

Załącznik  Nr 25

Załącznik  Nr 26

Załącznik  Nr 27

Załącznik  Nr 28

Załącznik  Nr 29

Załącznik  Nr 30

Załącznik  Nr 31

Załącznik  Nr 32

Załącznik  Nr 33

Załącznik  Nr 34

Załącznik  Nr 35

Załącznik  Nr 36

Załącznik  Nr 37

Załącznik  Nr 38

Załącznik  Nr 39

Załącznik  Nr 40

Załącznik  Nr 41

Załącznik  Nr 42

Załącznik  Nr 43

Załącznik  Nr 44

Załącznik  Nr 45

Załącznik  Nr 46

Załącznik  Nr 47

Załącznik  Nr 48

Załącznik  Nr 49

Załącznik  Nr 50