Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2005.9.98

Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2005 r.

KOMUNIKAT Nr 56/2005
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 2 sierpnia 2005 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Komunikat został zmieniony komunikatem nr 57/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. o decyzji zmieniającej decyzję ustalającą dla Browaru Racibórz Jerzy Łazarczyk w Raciborzu, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa (Dz.Urz.MF.05.9.99) z dniem 26 sierpnia 2005 r.

Komunikat został zmieniony komunikatem nr 61/2005 z dnia 7 września 2005 r. o decyzjach zmieniających decyzje ustalające dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz.Urz.MF.05.10.109) z dniem 26 września 2005 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

..................................................

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że:
1)
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach w dniu 11 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, Browar Jędrzejów, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji i rozlewu piwa - załącznik nr 1,
2)
Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 11 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "ICN-POLFA" Rzeszów S.A. w Rzeszowie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego do produkcji środków farmaceutycznych - załącznik nr 2,
3)
Naczelnik Urzędu Celnego w Cieszynie w dniu 12 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "Browar Racibórz" Jerzy Łazarczyk w Raciborzu normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji i magazynowania piwa - załącznik nr 3,
4)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w dniu 13 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "GRUPY ŻYWIEC" S.A. w Żywcu, Browar w Bydgoszczy, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, rozlewu, magazynowania i przewozu piwa - załącznik nr 4,
5)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 12 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "FLOS LEK" Laboratorium Kosmetyczne Furmanek Spółka Jawna w Warszawie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego zużywanego do produkcji kosmetyków - załącznik nr 5,
6)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 12 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Farmaceutycznych "UNIA" w Warszawie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego zużywanego do produkcji preparatów leczniczych - załącznik nr 6,
7)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 15 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "LIMEGAL CHEMICALS" Sp. z o.o. w Warszawie dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 7,
8)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 15 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "Browarnia" Sp. z o.o. Jabłonowo w Wólce Kosowskiej, Skład podatkowy w Warszawie, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa - załącznik nr 8,
9)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 15 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. w Warszawie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji środków farmaceutycznych - załącznik nr 9,
10)
Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu w dniu 15 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Firmy Handlowo-Usługowej "AUTOGAZ" Marcin Zabdyr w miejscowości Gdów normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas przyjęcia, magazynowania, wydawania i przewozu gazu ciekłego propan-butan - załącznik nr 10,
11)
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 19 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "Esarom Handels und Produktions" Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego do produkcji aromatów - załącznik nr 11,
12)
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 19 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla P.P.H. "VOKE" Wojciech Pąk w Błoniu dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - załącznik nr 12,
13)
Naczelnik Urzędu Celnego w Koszalinie w dniu 20 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas przyjęcia do magazynu, magazynowania i wydawania z magazynu alkoholu etylowego skażonego i nieskażonego - załącznik nr 13,
14)
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w dniu 20 lipca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "J&S ENERGY" S.A. w Warszawie, skład podatkowy w Stobnie, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie magazynowania, przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu i przewozu paliw ciekłych - załącznik nr 14.

Teksty decyzji stanowią załączniki do komunikatu.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru oraz na stronie internetowej www.mofnet.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZAŁĄCZNIK Nr 7

ZAŁĄCZNIK Nr 8

ZAŁĄCZNIK Nr 9

ZAŁĄCZNIK Nr 10

ZAŁĄCZNIK Nr 11

ZAŁĄCZNIK Nr 12

ZAŁĄCZNIK Nr 13

ZAŁĄCZNIK Nr 14