Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2005.5.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 kwietnia 2005 r.

KOMUNIKAT Nr 34/2005
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 29 marca 2005 r.
o decyzjach ustalających normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że:
1)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy w dniu 21 marca 2005 r. wydał decyzję, znak: 431000-PA-9118-38/05/PB, ustalającą dla BRAU UNION POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Browar KUJAWIAK w Bydgoszczy, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, magazynowania i przewozu piwa - załącznik nr 1,
2)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy w dniu 21 marca 2005 r. wydał decyzję, znak: 431000-PA-9118-39/05/PB, ustalającą dla BRAU UNION POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Browar KUJAWIAK w Bydgoszczy, normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, magazynowania i przewozu piwa - załącznik nr 2,
3)
Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy w dniu 21 marca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla "KRAJAN BROWARY KUJAWSKO-POMORSKIE" Sp. z o.o. w Trzeciewnicy normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, magazynowania i przewozu piwa - załącznik nr 3,
4)
Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 16 marca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej "ZAGÓRZE" w Sosnowcu normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania alkoholu etylowego - załącznik nr 4,
5)
Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 16 marca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Okręgowego Szpitala Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania alkoholu etylowego - załącznik nr 5,
6)
Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 16 marca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla WĘGLIKI SPIEKANE BAILDONIT Sp. z o.o. w Katowicach normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania alkoholu etylowego skażonego oraz dopuszczalne normy jego zużycia - załącznik nr 6,
7)
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie w dniu 16 marca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla SCHWARZ PHARMA Sp. z o.o. w Łomiankach dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego - załącznik nr 7,
8)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 18 marca 2005 r. wydał decyzję, znak: 442000-SN-9214-37/05/MK, ustalającą dla AQUAREL Kosiorek Spółka jawna w Warszawie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 8,
9)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 18 marca 2005 r. wydał decyzję, znak: 442000-SN-9214-48/05/MK, ustalającą dla AQUAREL Kosiorek Spółka jawna w Warszawie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 9,
10)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 18 marca 2005 r. wydał decyzję, znak: 442000-SN-9214-53/05/MK, ustalającą dla AQUAREL Kosiorek Spółka jawna w Warszawie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 10,
11)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 22 marca 2005 r. wydał decyzję, znak: 442000-SN-9214-3/05/MK, ustalającą dla AQUAREL Kosiorek Spółka jawna w Warszawie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 11,
12)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 22 marca 2005 r. wydał decyzję, znak: 442000-SN-9214-36/05/MK, ustalającą dla AQUAREL Kosiorek Spółka jawna w Warszawie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 12,
13)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 18 marca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla SECURA B.C. Sp. z o.o. w Warszawie dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 13,
14)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 18 marca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Fabryki Substancji Zapachowych POLLENA-AROMA Sp. z o.o. w Warszawie dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego - załącznik nr 14,
15)
Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 22 marca 2005 r. wydał decyzję ustalającą dla Farmaceutyczno-Chemicznej Spółdzielni Pracy SEPTOMA w Ząbkach dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 15.

Teksty decyzji stanowią załączniki do komunikatu.

Teksty decyzji stanowiące załączniki do komunikatu opublikowano w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru oraz na stronie internetowej www.mofnet.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZAŁĄCZNIK Nr 7

ZAŁĄCZNIK Nr 8

ZAŁĄCZNIK Nr 9

ZAŁĄCZNIK Nr 10

ZAŁĄCZNIK Nr 11

ZAŁĄCZNIK Nr 12

ZAŁĄCZNIK Nr 13

ZAŁĄCZNIK Nr 14

ZAŁĄCZNIK Nr 15