Decyzje ustalające dopuszczalne normy zużycia, ubytków alkoholu etylowego. - OpenLEX

Decyzje ustalające dopuszczalne normy zużycia, ubytków alkoholu etylowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.17.222

Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2005 r.

KOMUNIKAT Nr 140/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 17 listopada 2004 r.
o decyzjach z dnia 29 października 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego we Wrocławiu, ustalających dopuszczalne normy zużycia, ubytków alkoholu etylowego

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Komunikat został zmieniony komunikatem nr 61/2005 z dnia 7 września 2005 r. o decyzjach zmieniających decyzje ustalające dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz.Urz.MF.05.10.109) z dniem 26 września 2005 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

..................................................

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu w dniu 29 października 2004 r. wydał decyzje ustalające dla:
1)
Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej "HASCO-LEK" S.A. we Wrocławiu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego czystego - załącznik nr 1,
2)
Wrocławskich Zakładów Zielarskich "HERBAPOL" S.A. we Wrocławiu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego czystego - załącznik nr 2,
3)
"3M POLAND" Sp. z o.o. w Nadarzynie, Oddział we Wrocławiu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 3,
4)
Konwentu O.O. Bonifratrów, Apteka im. D. Hejnoła we Wrocławiu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego czystego - załącznik nr 4,
5)
"EBS" INK-JET SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. we Wrocławiu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego odwodnionego skażonego - załącznik nr 5,
6)
"IZOMUR" Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Odgrzybianie Budynków we Wrocławiu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 6,
7)
Farmaceutyczno-Chemicznej Spółdzielni Pracy "LABOR" we Wrocławiu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego czystego i skażonego - załącznik nr 7,
8)
"PERFAND" Andrzej Trawiński we Wrocławiu, Zakład Produkcyjny w Psarach dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego - załącznik nr 8,
9)
Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy "GALENA" we Wrocławiu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego czystego i skażonego - załącznik nr 9,
10)
"JURBO-AGRO" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Bocian we Wrocławiu, Zakład Rektyfikacji Spirytusu w Grabownie Wielkim normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, przerobu, magazynowania i obrotu alkoholem etylowym oraz dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego - załącznik nr 10.

Teksty decyzji stanowią załączniki do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 2

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 3

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 4

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 5

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 6

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 7

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 8

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 9

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK Nr 10

DECYZJA