Decyzja ustalająca dla Zakładów Chemicznych "ORGANIKA-SARZYNA" S.A. w Nowej Sarzynie normy zużycia wyrobów akcyzowych. - OpenLEX

Decyzja ustalająca dla Zakładów Chemicznych "ORGANIKA-SARZYNA" S.A. w Nowej Sarzynie normy zużycia wyrobów akcyzowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.11.103

Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 40/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 13 sierpnia 2004 r.
o decyzji z dnia 5 sierpnia 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie, ustalającej dla Zakładów Chemicznych "ORGANIKA-SARZYNA" S.A. w Nowej Sarzynie normy zużycia wyrobów akcyzowych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 5 sierpnia 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów Chemicznych "ORGANIKA-SARZYNA" S.A. w Nowej Sarzynie normy zużycia wyrobów akcyzowych.
Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

załącznik