Decyzja ustalająca dla Przedsiębiorstwa "RAD-GAZ" Rozlewnia Gazu, Stanisław Kiewel w Radzyniu Podlaskim normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydawania gazu płynnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.16.185

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 104/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 4 listopada 2004 r.
o decyzji z dnia 26 października 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, ustalającej dla Przedsiębiorstwa "RAD-GAZ" Rozlewnia Gazu, Stanisław Kiewel w Radzyniu Podlaskim normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydawania gazu płynnego

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej w dniu 26 października 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa "RAD-GAZ" Rozlewnia Gazu, Stanisław Kiewel, w Radzyniu Podlaskim normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas magazynowania, przyjęcia i wydawania gazu płynnego.
Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA