Decyzja ustalająca dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "OLIGOCEN", Jerzy Załoga, w Pułtusku normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, przerobu i magazynowania wyrobów winiarskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.16.173

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 92/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 27 października 2004 r.
o decyzji z dnia 18 października 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Ciechanowie, ustalającej dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "OLIGOCEN", Jerzy Załoga, w Pułtusku normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, przerobu i magazynowania wyrobów winiarskich

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 586) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie w dniu 18 października 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "OLIGOCEN", Jerzy Załoga, w Pułtusku normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, przerobu i magazynowania wyrobów winiarskich.
Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA