Decyzja ustalająca dla przedsiębiorstwa "MarPrex" Sp. z o.o. w Ciechanowie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas... - OpenLEX

Decyzja ustalająca dla przedsiębiorstwa "MarPrex" Sp. z o.o. w Ciechanowie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, przerobu i magazynowania napojów fermentowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.13.128

Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 58/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 20 września 2004 r.
o decyzji z dnia 10 września 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Ciechanowie, ustalającej dla przedsiębiorstwa "MarPrex" Sp. z o.o. w Ciechanowie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, przerobu i magazynowania napojów fermentowanych

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie w dniu 10 września 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Przedsiębiorstwa "MarPrex" Sp. z o.o. w Ciechanowie normy dopuszczalnych ubytków powstających podczas produkcji, przerobu i magazynowania napojów fermentowanych.
Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika