Decyzja ustalająca dla Browaru "VAN PUR" Sp. z o.o. normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa. - OpenLEX

Decyzja ustalająca dla Browaru "VAN PUR" Sp. z o.o. normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.7.50

Akt indywidualny
Wersja od: 28 czerwca 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 4/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 16 czerwca 2004 r.
o decyzji z dnia 7 czerwca 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie, ustalającej dla Browaru "VAN PUR" Sp. z o.o. normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa

Zawiadamia się, że na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585), Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie w dniu 7 czerwca 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Browaru "VAN PUR" Sp. z o.o. normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa. Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK