Decyzja ustalająca dla "BIOWET PUŁAWY" Sp. z o.o. dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego 95% vol, skażonego alkoholem... - OpenLEX

Decyzja ustalająca dla "BIOWET PUŁAWY" Sp. z o.o. dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego 95% vol, skażonego alkoholem benzylowym w produkcji i rozlewie produktu leczniczego "Morbital".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.7.52

Akt indywidualny
Wersja od: 28 czerwca 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2004
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 25 czerwca 2004 r.
o decyzji z dnia 21 czerwca 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie, ustalającej dla "BIOWET PUŁAWY" Sp. z o.o. dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego 95% vol, skażonego alkoholem benzylowym w produkcji i rozlewie produktu leczniczego "Morbital"

Zawiadamia się, że na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585), Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 21 czerwca 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla "BIOWET PUŁAWY" Sp. z o.o. dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego 95% vol, skażonego alkoholem benzylowym w produkcji i rozlewie produktu leczniczego "Morbital".

Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK